Tuesday, January 26, 2021

NGƯỜI NHẬN GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ KHÔNG KHÍ SẠCH 2020 CỦA HIỆP HỘI EPA HOA KỲ

 

Người nhận năm 2020: Caterpillar Inc.- Thay đổi động lực trong nhiên liệu kép: Cat 3512E Tier 4 DGB (Deerfield, Ill.)     

Động cơ Pha trộn khí động (DGB) đầu tiên và duy nhất trong ngành được chứng nhận theo tiêu chuẩn khí thải EPA Cấp 4 của Hoa Kỳ, Cat 3512E cho phép hoạt động để giảm tiêu thụ động cơ diesel và phát thải khí nhà kính (GHG) trong khi duy trì công suất, hiệu suất và độ tin cậy.