Thursday, April 20, 2017

DENSO - HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU và CẢM BIẾN

KIM PHUN DENSO

BƠM NHIÊN LIỆUCảm biến áp nhiên liệu


Cảm biến tốc độ động cơ